phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu

 

Vibrace

Nabízíme komplexní činnost v oblasti vibrační diagnostiky a zkušebnictví, disponujeme vlastním měřícím zařízení a zkušeným tým techniků, kteří  Vám dokáží pomoci s požadavky z oblasti vibrační diagnostiky, provést školení na vybrané téma, externí měření, kombinaci měření hluku a vibrací či jen poskytnou konzultace, neváhejte nás kontaktovat.

 • Vícekanálová měření všech běžných veličin definujících vibrace

 • Veškerá normalizovaná měření

 • Měření hluku v kombinaci s měřením vibrací.

 • Návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků.

 • Návrhy vibroizolací.

 • Vibrační testování. 

 • Modální analýzu a zobrazení tvaru kmitu.

 • Školení z oblasti měření hluku a vibrací.

 • Využití vědeckého potenciálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Technické vybavení:

 • Pro měření jsou používány výlučně špičkové měřicí přístroje fy Brüel & Kjaer.

 • Jsme vybaveni vibračními budiči s pernamentním magnetem firmy LDS - typ V650 a V406.