phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu
 • Polobezodazová komora Dobříš
  Polobezodazová komora Dobříš
  Polobezodazová komora Dobříš pro měření stavebních strojů.
 • Polobezodrazová měřicí místnost BOSCH České Budejovice
  Polobezodrazová měřicí místnost BOSCH České Budejovice
  Polobezodrazová měřicí místnost BOSCH České Budejovice
 • Polobezodrazová komora Garrett Brno
  Polobezodrazová komora Garrett Brno
  Polobezodrazová komora Garrett Brno vč. hemisféry pro měřenía kustického výkonu
 • Polobezodrazová komora
  Polobezodrazová komora
  Polobezodrazová komora Vysoké školy báňské umožněje měřit akustický výkon od 100Hz v kombinaci se zkušeným týmem poskytuje profesionální akustické měření pro různorodé obory.
 • Článek v časopisu Akademik
  Článek v časopisu Akademik
  Článek v časopisu Akademik
 • Naklápěcí plošina pro stabilitní testy.
  Naklápěcí plošina pro stabilitní testy.
  Dodali jsme pro DOOSAN BobCat naklápěcí plošinu, která umožňuje testovat stabilitu jejich strojů při různých úhlech náklonu (max. 45°) na všechny 4 strany, plošina umožňuje vážení strojů a navíc i výpočet těžiště! Tento jedinečný stroj již je v provozu.
 • Jídelna ZŠ Třinec
  Jídelna ZŠ Třinec
  Akustická úprava jídelny základní školy. Podařilo se vytvořit efektní a funkční řešení.

O nás 

Bezodrazové (polobezodrazové), bezdozvukové (polobezdozvukové), akustické, tiché - místnosti, komory, boxy, všemi těmito slovy a mnoha dalšími lze nazývat speciální měřící zařízení, které se správně podle platných norem nazývá Bezodrazová (polobezodrazová) měřící místnost. Jedná se o speciální měřící zařízení určené pro měření akustických veličin v referenčním prostředí. Tým AVM Vision začal před deseti lety projektovat a se svými partnery realizovat tyto měřící místnosti. Záhy se ukázalo, že příprava a realizace takového projektu je výsostně multi-oborová záležitost a vyžaduje vysoce erudované odborníky v několika různorodých oborech. Samotný návrh vyžaduje nejen znalosti z akustiky, jak by každý očekával, ale také vysokou odbornost ve strojírenské konstrukci, technologii a výrobě, odbornost v elektrotechnice, automatizaci, měření signálů, ve vibrační diagnostice, v pozemním stavitelství, logistice, bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, IT či ekonomice a projektovém řízení.

Postupem času se podařilo vybudovat tým odborníků, kteří interně či externě působí v rámci AVM Vision - CPIT - VŠB TU Ostrava. Jedná se o velmi zkušené profesionály ve výše uvedených oborech, kteří jsou v průběhu procesu předprojektové přípravy, vlastního projektování i realizace využíváni. Jako tým jsme nyní schopni řešit zadání nejen z akustiky, ale i z celé škály jiných zadání týkajících se zkušebnictví.

AVM Vision je tým působící v rámci Experimentální hlukové a klimatické laboratoře, Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Hlavním úkolem CPIT je transfer znalostí z vysokoškolské půdy k průmyslovým podnikům, což se nám daří naplňovat. VŠB-TU Ostrava je značkou kvality v technických vědách a garantem úspěšného zvládnutí nejnáročnějších projektů.

Pokud hledáte profesionální řešení problému z výše uvedených částí zkušebnictví a hledáte profesionálního partnera, neváhejte nás kontaktovat. Naše spolupráce může skončit u prvního nezávazného jednání, ale také může vést k dlouhodobé spolupráci, jakou jsme navázali s mnoha  našimi zákazníky.