phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu

 

Klima komora TCHZ

 Principiálně se toto zařízení skládá ze dvou klimatických komor, technologie a měřícího systému. Obě komory se dají popsat jako dva nezávislé kalorimetry, v kterých je možno plně řídit atmosféru – teplota a vlhkost. Dalším nezbytným předpokladem pro provoz chladicího systému je přítomnost řízeného motorového pohonu pro pohon kompresoru. Tento pohon je situován mimo klimatické komory do technologické části laboratoře a samotný kompresor je umístěn do exteriérové komory. Toto uspořádá zcela respektuje rozložení chladicích jednotek v reálné instalaci.

Simulace různých pracovních podmínek testovaného okruhu je dána nastavením požadovaných hodnot průtoku vzduchu, teplotou a vzdušnou vlhkostí. Tyto parametry jsou řiditelné nezávisle,  a s velikou přesností a s dostatečnou rezervou výkonů jak chladicích, tak i topných vzhledem k možným tepelným ziskům a ztrátám na testovaných systémech. Z důvodu striktních požadavků na přesnost měření a regulace je vzduchový okruh řešen jako uzavřený. Toto řešení je rovněž nutné v některých režimech odvlhčování nebo extrémního vlhčení. Za řízení všech těchto parametrů je zodpovědný plně automatizovaný centrální řídící systém a funkcí operátora je jen nastavení požadovaných hodnot řízených parametrů v rámci vlastního uživatelského rozhraní v PC.

Základní parametry zařízení:

Exteriérová komora
Vnitřní rozměr exteriérové komory: 3 x 2 x 2 m (š x h x v)
Rozsah teplot: -20 až 100 °C
Rozsah průtoku vzduchu při 20 °C:  400 – 4000 m3/hod
Rozsah teplot vzduchu pro řízení vlhkosti: 15 – 50 °C
Rozsah řízení relativní vlhkosti: 15 – 50 % RH
Rychlost změny teplot: min. 0,5 K/min
Celkový přínos teplem: 15,6 kW
Celkový přínos chladem: 17,5 kW
Úhrnná tepelná ztráta jedné kabiny při -40 °C (nebo 100 °C): 1,2 kW

Interiérová komora
Vnitřní rozměr interiérové komory: 3 x 2 x 2 m (š x h x v)
Rozsah teplot: -20 až 70 °C
Rozsah průtoku vzduchu při 20 °C: 90 – 900 m3/hod
Rozsah teplot vzduchu pro řízení vlhkosti: 15 – 60 °C
Rozsah řízení relativní vlhkosti: 15 – 90 % RH
Rychlost změny teplot: min. 0,5 K/min
Celkový přínos teplem: 8,1 kW
Celkový přínos chladem: 7,5 kW