phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu

 

Klima-komora ACS 1200

 Principiálně se toto zařízení skládá ze dvou klimatických komor, technologie a měřícího systému. Obě komory se dají popsat jako dva nezávislé kalorimetry, v kterých je možno plně řídit atmosféru – teplota a vlhkost. Dalším nezbytným předpokladem pro provoz chladicího systému je přítomnost řízeného motorového pohonu pro pohon kompresoru. Tento pohon je situován mimo klimatické komory do technologické části laboratoře a samotný kompresor je umístěn do exteriérové komory. Toto uspořádá zcela respektuje rozložení chladicích jednotek v reálné instalaci.

Simulace různých pracovních podmínek testovaného okruhu je dána nastavením požadovaných hodnot průtoku vzduchu, teplotou a vzdušnou vlhkostí. Tyto parametry jsou řiditelné nezávisle,  a s velikou přesností a s dostatečnou rezervou výkonů jak chladicích, tak i topných vzhledem k možným tepelným ziskům a ztrátám na testovaných systémech. Z důvodu striktních požadavků na přesnost měření a regulace je vzduchový okruh řešen jako uzavřený. Toto řešení je rovněž nutné v některých režimech odvlhčování nebo extrémního vlhčení. Za řízení všech těchto parametrů je zodpovědný plně automatizovaný centrální řídící systém a funkcí operátora je jen nastavení požadovaných hodnot řízených parametrů v rámci vlastního uživatelského rozhraní v PC.

         Dokumentace výrobce

      Oficiální stránky výrobce

Základní parametry zařízení:

Objem: 1076l
Rozsah teplot: -40 až 180 °C
Přesnost měření teploty: 0,1 až 0,3 K
Rozsah vlhkosti vzduchu: 10 až 98%
Relativní rozsah vlhkosti vzduchu: 1 až 3%
Rosný bod pro průběžné zkoušky: 4 až 94 °C
Rosný bod pro nesouvislé zkoušky: -3 až 4 °C
Maximální vnitřní tepelné zatížení: 4500 W (+25 °C)
Externí měření: 1278 x 2222 x 2111 mm (š x h x v)
Interní měření: 1000 x 1130 x 953 mm (š x h x v)
Maximální zátěž v každé polici: 50 kg
Maximální počet policí: 9