phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu

 

Akustika

Nabízíme komplexní činnost akustického oddělení vč. vlastní polobezdozvukové měřící místnosti. Zkušený tým techniků Vám dokáže pomoci s požadavky z oblasti akustiky, provést školení na vybrané téma, externí měření, kombinaci měření hluku a vibrací či jen poskytnou konzultace, neváhejte nás kontaktovat.

 • Vícekanálová měření všech běžných akustických veličin (akustický tlak, akustická intenzita, akustický výkon).

 • Veškerá normalizovaná měření

 • Měření hluku v kombinaci s měřením vibrací.

 • Návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků.

 • Akustický design.

 • Měření hluku mimo prostory laboratoře.

 • Kompletní zpracování návrhů a realizace akustických pracovišť dle přání zadavatele, příprava na certifikaci.

 • Školení z oblasti měření hluku a vibrací.

 • Využití vědeckého potenciálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Technické vybavení hlukové laboratoře:

 • Pro měření jsou používány výlučně špičkové měřicí přístroje fy Brüel & Kjaer.

 • Hluková laboratoř je vybavena analyzátorem s 8 kanály pro vlastní měření.

 • Dále dvěma zvukoměry, celkem deseti měřicími mikrofony a sondou akustické intenzity.

 • K dispozici jsou zásuvky 230V/50Hz pro napájení měřených objektů a zařízení, dále 12V/10A/AC/DC a 24V/10A/AC/DC, pro napájení elektrických zařízení automobilového průmyslu.

 • komora dále nabízí přívod a odvod vody pro provozní měření hluku na „bílém zboží“

Sound level meter AVM: 

Vyvinuli jsme vlastní software pro měření základních akustických veličin pomocí HW společnosti National instruments, který  jsme schopni modifikovat dle specifických požadavků zákazníků.

akustika, měření, soudmeter