phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu
DOOSAN BobCat  - Semi-anechoic measuring chamber, 2015
DOOSAN BobCat  - Tilting platform for stability tests, 2015

Anechoic chambers

Garret, Brno, 2019

ČVUT, Praha, 2018

ALPS Electric Czech s.r.o., Sebranice, 2017

Continental Automotive Czech s.r.o., Jičín, 2017

Bonatrans, Bohumín, 2017

Honeywell, Brno, 2016

Doosan Bobcat, Dobříš, 2016
VUT, Brno, 2014

Acoustic adjustments, measurements and other projects

Akzo Nobel, 2018 (hlukové mapy)

Akzo Nobel, 2018 (hluková stěna)
ZŠ Slezská, Třinec, 2016

Currently under construction

Bosch, České Budějovice

Valeo,

Projects

Senzorické SMA automobilové zámky

Společně s partnerem BRANO Group si projekt klade za cíl vývoj nového pohonu dveřních systémů automobilových zámků. Projekt je podpořen z programu TAČR Epsilon v období 2019-2023.

Snížení hlukových emisí kolejových vozidel

Se společností BONATRANS spolupracujeme na snižování hlukových emisí kolejových vozidel, konkrétně se vprojekt věnuje výpočtu modálních a akustických parametrů kol. Projekt je podpořen z programu TAČR Epsilon v období 2019-2023.

Protected results (patents)

Dvouvrstvý akustický obklad

Dvouvrstvý akustický obklad je tvořen primárním akustickým obkladem z minerální vaty, který se skládá z vertikálně ukládaného prvního hřebene a horizontálně ukládaného druhého hřebene, které jsou vzájemně negativního tvaru a tvoří pravidelnou mřížku o dané tloušťce. Primární akustický obklad je vkládán přímo na obkládanou plochu mezi dřevěné nosníky, které jsou vertikálně připevněny k obkládané stěně pomocí ocelových úchytů tak, aby nepřesahovaly primární obklad. Na dřevěné nosníky jsou horizontálně připevněny plechové lišty, pomocí kterých je připevněn sekundární akustický obklad tvořený klíny z minerální vaty.

Závěs dveří experimentálních místností

Závěs dveří experimentálních místností, kde těleso dveří je pomocí horní profilované kladky a dolní profilované kladky zavěšeno na svařované kolejnici, která je namontována na rámu dveří, přičemž osa pojezdu profilovaných kladek a leží ve svislé rovině symetrie dveří pro jejich vyvážení, rozmístění obou kladek jsou uzpůsobena pro zachycení klopného momentu vzniklého tíhou dveří, tedy zajištění jejich stability, přičemž tvar profilovaných kladek a odpovídá kruhovému profilu kolejnice v jejích přímých úsecích a zároveň plochému profilu kolejnice v její zakřivené, ohnuté části a současně je pohyb dveří stabilizován dvojramenným mechanismem, který je tvořen dvěma svařovanými díly, které jsou navzájem spojené pomocí čepů a z nichž jeden je na své opačné straně pomocí čepů uchycen k tělesu dveří a druhý je na své opačné straně pomocí čepů uchycen k zárubni.

Naklápěcí plošina pro stabilitní testy

Zařízení představuje nový typ naklápěcí plošiny pro provádění stabilitních testů.